Menu
Close

CONDUCATORI AUTO CARE EFECTUEAZA TRANSPORT RUTIER DE VEHICULE DEFECTE SAU CARE SUNT AVARIATE

INFO


Conducătorii auto care efectuează transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport de vehicule avariate. Certificatul pentru transport de vehicule avariate reprezintă dovada competenţei profesionale pentru calitatea de conducător auto de vehicule destinate transporturilor rutiere menţionate. Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C sau CE, sunt valabile şi pentru transport de vehicule avariate.
Acte necesare si conditii de inscriere

Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire pentru obţinerea certificatului pentru transport de vehicule avariate, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere categoria BE, C1, C1E, C sau CE valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România.

În vederea participării la cursurile de pregătire iniţiale  depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

  1. cerere,
  2. actul de identitate, in copie;
  3. permisul de conducere, in copie;
  4. dupa caz, certificatul de transport pentru vehicule avariate detinut, in copie.

Examinare

Pot participa la examenul in vederea obtinerii atestatului profesional de transport persoane cu troleibuzul doar candidatii care au absolvit cursul cu durata minima de 18 ore.

Examenul pentru obtinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul consta intr-un test alcatuit din 20 de intrebari cu variante multiple de raspuns, care trebuie rezolvate in 20 de minute.

Pentru promovarea examenului candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 70% din intrebarile prevazute in test.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR) PENTRU


TRANSPORT RUTIER DE VEHICULE DEFECTE SAU AVARIATE

In vederea eliberarii certificatului de transport rutier de vehicule defecte sau avariate, solicitantul depune la sediul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. urmatoarele documente:

  1. cerere;
  2. copia actului de identitate in termen de valabilitate;
  3. copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
  4. dovada achitarii tarifului de eliberare;
  5. o fotografie color.