Menu
Close

CONDUCATORI AUTO CARE EFECTUEAZA TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE CU TROLEIBUZUL

INFO


Conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu troleibuzul trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport cu troleibuzul. Certificatul pentru transport cu troleibuzul reprezintă dovada competenţei profesionale pentru calitatea de conducător auto de vehicule destinate transporturilor rutiere menţionate. Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile D1, D1E, D sau DE, sunt valabile şi pentru transport cu troleibuzul, în condiţiile în care deţinătorii lor deţin permis de conducere valabil pentru vehiculele din categoriile D sau DE.
Acte necesare si conditii de inscriere

Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire pentru obţinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere categoria D, DE sau Tb valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România.

În vederea participării la cursurile de pregătire iniţiale, candidaţii se înscriu depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

  1. cerere,
  2. actul de identitate, in copie;
  3. permisul de conducere, in copie;
  4. dupa caz, certificatul de transport cu troleibuzul, certificatul CPI sau CPC detinut in copie.

Examinare

Pot participa la examenul in vederea obtinerii atestatului profesional de transport persoane cu troleibuzul doar candidatii care au absolvit cursul cu durata minima de 18 ore.

Examenul pentru obtinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul consta intr-un test alcatuit din 20 de intrebari cu variante multiple de raspuns, care trebuie rezolvate in 20 de minute.

Pentru promovarea examenului candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 70% din intrebarile prevazute in test.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR) PENTRU


TRANSPORT PERSOANE CU TROLEIBUZUL

In vederea eliberarii certificatului de transport persoane cu troleibuzul, solicitantul depune la sediul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. urmatoarele documente:

  1. cerere;
  2. copia actului de identitate in termen de valabilitate;
  3. copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
  4. dovada achitarii tarifului de eliberare;
  5. o fotografie color.

CONSULTA


baza de intrebari a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.