Menu
Close

Manager de transport

Pregatire profesionala initiala si atestarea managerilor de transport marfa/ persoane


Pregatirea profesionala initiala in vederea obtinerii atestatului de manager de transport are ca scop transmiterea candidatilor cunostintele si competentele specifice.
Acte necesare si conditii de inscriere

În vederea participării la cursurile de pregătire profesională initialaa managerilor de transport, candidaţii se înscriu, depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

 1. cerere;
 2. actul de identitate, în copie;
 3. diploma studii, in copie ( pot avea acces la pregătirea şi atestarea profesională ca manager de transport doar persoanele absolvente de liceu ).

Examinare

Pot participa la examenul pentru obtinerea certificatului de competenta profesionala doar candidatii care au absolvit cursul de pregatire profesionala cu durata 90 ore, organizat lunar.

Certificatul de competenta profesionala se obtine in urma promovarii de catre candidat a unui examen, format din urmatoarele probe:

 1. o proba cu durata de doua ore, cuprinzand 100 de intrebari cu 4 variante de raspuns din care una corecta si
 2. o proba cu durata de doua ore, cuprinzand un studiu de caz cu 20 de intrebari.

 

Pentru promovarea examenului, candidatii trebuie sa obtina cel putin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele doua probe, fara ca procentajul punctelor obtinute la fiecare proba sa fie mai mic de 50 % din punctele posibile.

Pregatirea profesionala continua si atestarea managerilor de transport marfa / persoane


In vederea actualizarii cunostiintelor managerii de transport au obligatia de a urma cursuri pentru pregatirea profesionala periodica a) la intervale de cel mult 10 ani , daca nu au avut intreruperi in exercitarea profesiei mai mari de 5 ani, sau b) in vederea reluarii exercitarii profesiei dupa o intrerupere mai mare de 5 ani.
Acte necesare si conditii de inscriere

În vederea participării la cursurile de pregătire profesională continua  a managerilor de transport, candidaţii se înscriu, depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

 1. cerere;
 2. actul de identitate, în copie;
 3. certificatul de manager de transport eliberat de o autoritate competenta dintr-un Stat Membru al Uniunii Europene.

Examinare

Pot participa la examenul pentru obtinerea certificatului de competenta profesionala doar candidatii care au absolvit cursul de pregatire profesionala , cu durata de 30 de ore, care se finalizeaza printr-o evaluare privind actualizarea cunostiintelor

Evaluarea actualizarii cunostintelor consta in analiza raspunsurilor date de candidatul evaluat la intrebarile din studii de caz.

Pregatirea profesionala si atestarea managerilor de transport in regim de taxi sau inchiriere


Managerul de transport în regim de taxi şi închiriere este definit ca fiind persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială şi care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere ale acestuia.
Acte necesare si conditii de inscriere

În vederea participării la cursurile de pregătire profesională ca managerilor de transport in regim de taxi si inchiriere, candidaţii se înscriu, depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

 1. cerere;
 2. actul de identitate, în copie;
 3. diploma studii, in copie ( pot avea acces la pregătirea şi atestarea profesională ca manager de transport doar persoanele absolvente de liceu );
 4. certificat de cazier judiciar.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR) PENTRU


MANAGER DE TRANSPORT MARFA / PERSOANE / IN REGIM DE TAXI:

In vederea eliberarii certificatului de competenta profesionala, solicitantul depune la sediul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. urmatoarele documente:

 1. cerere;
 2. copia actului de identitate in termen de valabilitate;
 3. diploma de studii;
 4. dovada achitarii tarifului de eliberare.

Consulta


baza de intrebari a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.