Menu
Close

Cursuri pentru obtinerea atestatelor de taxi

INFO


Transportul in regim de taxi este serviciul de transport public de persoane, bunuri sau marfuri asigurat contra cost, pe baza de bon client, realizat in conditiile legii. Transportul in regim de inchiriere este serviciul de transport public de persoane asigurat contra cost, pe baza de contract, achitat integral, realizat in conditiile legii. Transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere se realizeaza numai cu autovehicule detinute de catre transportatorii autorizati, cu titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de leasing. Taximetrist este definit ca fiind conducatorul auto atestat profesional sa efectueze transport in regim de taxi sau inchiriere.
Acte necesare si conditii de inscriere

Pentru a putea practica transportul de persoane in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, conducatorul auto trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a).  sa aiba permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel putin 2 ani;
b).  sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;
c).   sa aiba varsta minima de 21 de ani.

Pentru a putea urma cursurile de pregatire profesionala, conducatorii auto solicitanti vor prezenta urmatoarele documente:
a).  cerere;
b).  copia cartii de identitate in termen de valabilitate;
c).  copia permisului de conducere valabil;
d).  cazierul judiciar;
f).   aviz medical si psihologic pentru transport de persoane, in termen de valabilitate;
g).  cazier auto (adeverinta eliberata de serviciul politiei rutiere, din care sa rezulte ca in ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce pentru sofat sub influenta alcoolului sau a substantelor stupefiante ori nu au fost implicati in accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor).

Examinare

Pot participa la examenul pentru obtinerea atestatului de taxi sau inchiriere doar candidatii care au urmat in totalitate cursurile de pregatire profesionala continua, in total 18 ore.

Examenul este format dintr-un set de 20 de intrebari tip grila , care trebuie rezolvate in 30 de minute.

Candidatul este considerat admis daca a raspuns corect la cel putin 70% din intrebari.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR) PENTRU


CPC/CPI PERSOANE

In vederea eliberarii certificatului de competenta profesionala, solicitantul depune la sediul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. urmatoarele documente:

  1. cerere;
  2. copia actului de identitate in termen de valabilitate;
  3. copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
  4. dovada achitarii tarifului de eliberare;
  5. 1 x fotografie color;
  6. cazier judiciar.