Menu
Close

Curs manager de securitate

Scopul cursului


Ocupatia de ``manager de securitate`` este solicitata pe piata muncii in conditiile cresterii cererii de servicii de securitate pentru toate tipurile organizationale
Managerul de securitate

Este persoana desemnata sa imbunatateasca securitatea organizationala prin planificarea, implementarea evaluarea si imbunatatirea Sistemului de Management al Securitatii ce identifica amenintarile, vulnerabilitatile si riscul de securitate, evidentiaza masurile care trebuiesc luate pentru reducerea riscului la un nivel acceptat si asigura suportul decizional la nivelul managementului de varf.

Adresabilitate curs

Cursul se adreseaza atat societatilor de paza si protectie cat si organizatiilor care doresc crearea unui sistem care sa le asigure securitatea comunicatiilor, personalului si documentelor.

In urma absolvirii cursului se elibereaza un “Certificat de absolvire”  recunoscut de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, reglementat de lege ca act de studii cu recunoastere nationala care va fi insotit de un supliment descriptiv ce cuprinde competentele profesionale pentru exercitarea atributiilor specifice ocupatiei.

Inscriere

Conditii de inscriere: studii superioare

Acte necesare:

  • copii de pe cartea de identitate
  • certificat de nastere
  • certificat de casatorie (la schimbarea numelui)
  • diploma de absolvire studii superioare
  • fisa medicala “clinic sanatos si apt din punct de vedere psihic” (original)
  • cazier judiciar (original)