Menu
Close

Curs formator

Curs formator autorizat A.N.C. fosta C.N.F.P.A.


Cursul de formator este autorizat pentru toate competentele profesionale; Formator acreditat ANC – cod C.O.R. 242401; Certificare emisa sub tutela A.N.C. si Ministerele Educatiei si Muncii, recunoscuta in Uniunea Europeana. Examenul se programeaza de comun acord cu cursantii si membrii comisiei ANC; Program intensiv, materiale de lucru si suport de curs, manual, teste online, suport pentru cursanti.
Unde este recunoscut cursul?

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului şi este autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – ANC.

Programul de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor. Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice si de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului conform Ordonanţei Guvernului României nr.129 din 2000.

Pentru recunosterea internaţională a certificatelor ANC eliberate după finalizarea cursului este necesară apostilarea (recunoscute în ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga – 1961) sau supralegalizarea (recunoscute în ţări nesemnatare ale Convenţiei de la Haga).

Continut curs

Notiuni preliminare, pregatirea formarii, logistica formarii. Identificarea nevoilor de formare. Determinarea obiectivelor cursului. Elaborarea curriculei de curs, suportul de curs, planificarea trainerului. Cursantii, stiluri de invatare, psihologia grupului de formare, tipuri de personalitate, adaptarea formarii. Formatorul, abilitati, competente, stiluri de formare. Comunicarea in procesul de formare, barierele de comunicare si ridicarea lor, ascultarea activa, empatia, feedback-ul si interpretarea lui, gestionarea emotiilor si tracului, crearea situatiilor de invatare. Gestionarea situatiilor dificile, psihologia conflictului, rolul de mediator. Managementul formarii: gestiunea timpului, ritmului de lucru si dinamicii grupului. Tehnici si metode de invatare si de instruire. Marketing-ul formarii, aplicatii practice, fise de lucru, role-play, ice breakers. Examinarea ANC (CNFPA), evaluarea, prezentari individuale, feedback final.

Obiective curs

Sa organizeze o sesiune de cursuri; Sa pregateasca logistica unui curs; Sa identifice nevoile beneficiarilor directi si indirecti; Sa alcatuiasca o curricula de curs, sa livreze continutul cursului folosind metodele eficiente de formare; sa implice cursantii, sa gestioneze situatiile dificile, sa-si gestioneze eficient timpul si ritmul de lucru; sa foloseasca aplicatiile practice, sa evalueze corect nivelul de cunostinte, sa indrume cursantii pentru a obtine cele mai bune rezultate la examinare si in activitatea proprie; sa-si promoveze cursurile folosind cele mai eficiente si moderne metode de promovare, sa pastreze legatura pe termen lung cu beneficiarii, sa-si dezvolte brandul personal.

Cui se adreseaza cursul

Cursul de formator se adreseaza tuturor celor care doresc sa devina traineri sau celor care doresc certificarea ca urmare a faptului ca presteaza aceasta ocupatie. Cursul va acorda urmatoarele drepturi legale: sa organizati si sa sustineti cursuri de calificare/specializare, sa organizati si sa sustineti cursuri de dezvoltare a abilitatilor, sa faceti o cariera in training, beneficiari de fonduri europene in proiectele pentru resurse umane, sa ocupati functia de trainer in companiile specializate. Obținerea certificării dă dreptul absolvenților să practice meseria de Formator (cod COR 242401).

Inscriere

Conditii de inscriere: STUDII SUPERIOARE

Acte necesare:

Dosarul de inscriere: copii xerox de pe cartea de identitate, certificatul de nastere, certificat de casatorie (doar in cazul in care s-a schimbat numele), diploma de absolvire a studiilor superioare (diploma de licenta), fisa medicala (adeverinta medicala de la medicul de familie)  “clinic sanatos si apt din punct de vedere psihic” (in original).