Menu
Close

Consilier siguranta

Consilier siguranta


Consilierul de siguranta, sub responsabilitatea conducatorului intreprinderii , are ca misiune identificarea oricarui mijloc si promovarea oricarei actiuni, in limitele activitatilor specifice al intreprinderii, pentru a facilita efectuarea acestor activitati, cu respectarea reglementarilor specifice aplicabile si in conditii optime de securitate. Pentru obtinerea certificatului, candidatul trebuie sa urmeze un curs de pregatire initiala sau periodica. Pregatirea periodica se poate efectua in termenul de 12 luni care precede expirarea certificatului de consilier de siguranta si are ca scop actualizarea cunostintelor consilierului de siguranta in scopul exercitarii corespunzatoare a profesiei. Cursurile de pregatire sunt organizate pe module specifice urmatoarelor tipuri de marfuri, dupa cum urmeaza:
Modulul de baza

Acest modul cuprinde subiecte comune tuturor tipurilor de marfuri si are durata de 18 ore pentru candidatii care urmeaza cursul de pregatire initiala, respectiv 9 ore pentru cei care urmeaza cursul de pregatire periodica.

Modulul aditional pentru marfuri de cls I

Consilierii de siguranta care conduc activitatea unei intreprinderi bazata pe transportul de explozivi trebuie sa urmeze, in plus fata de cursul de baza, un curs de specializare pentru transportul marfurilor din aceasta clasa (CLS. 1).

Modulul aditional pentru marfuri de cls II

Consilierii de siguranta care conduc activitatea unei intreprinderi bazata pe transportul de gaze trebuie sa urmeze, in plus fata de cursul de baza, un curs de specializare pentru transportul marfurilor din aceasta clasa (CLS. 2).

Modulul aditional pentru marfurile din clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 si 9

Consilierii de siguranta care conduc activitatea unei intreprinderi bazata pe transportul de solide si lichide trebuie sa urmeze, in plus fata de cursul de baza, un curs de specializare pentru transportul marfurilor din aceaste clase. Acest modul acopera si modului aditional pentru marfuri clasificate cu numerele ONU 1202,1203, 1223, 3475 si carburantul de aviatie clasificat cu numerele ONU 1268 sau 1862 (carburanti lichizi).

Acte necesare si conditii de inscriere

In vederea participarii la cursurile de pregatire initiala, candidatii depun un dosar cuprinzand urmatoarele acte :

 1. cerere;
 2. act de identitate, in copie;
 3. actul de studii, in copie, din care sa rezulte ca solicitantul este cel putin absolvent

In vederea participarii la cursurile de pregatire continua, candidatii depun un dosar cuprinzand urmatoarele acte :

 1. cerere;
 2. act de identitate, in copie;
 3. certificatul de consilier de siguranta detinut, in copie.

Examinare

Examenul se desfasoara in doua etape:

 1. o proba scrisa care consta intr-un chestionar care contine cate un set de 40 de intrebari cu 4 variante de raspuns, din care una corecta, care trebuie rezolvate in 30 de minute si
 2. un studiu de caz prin care candidatul sa demonstreze ca detine cunostintele necesare pentru a indeplini sarcinile ce revin consilierului de siguranta, care trebuie rezolvat in 60 de minute.

Pentru promovarea examenului candidatii trebuie sa raspunda corect la un numar de 70% din numarul intrebarilor din fiecare chestionar si sa realizeze cel putin 70% din punctajul maxim la fiecare studiu de caz.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR) DE


CONSILIER SIGURANTA

In vederea eliberarii certificatului de competenta profesionala, solicitantul depune la sediul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. urmatoarele documente:

 1. cerere;
 2. copia actului de identitate in termen de valabilitate;
 3. diploma de studii;
 4. dovada achitarii tarifului de eliberare.