Menu
Close

CONDUCATORI AUTO CARE EFECTUEAZA TRANSPORT RUTIER DE MARFURI CU VEHICULE A CAROR MASA MAXIMA AUTORIZATA ESTE MAI MARE DE 3.5 TONE

Calificare profesionala initiala (CPI)


Acte necesare si conditii de inscriere

Vor sustine examenul in vederea obtinerii acestei calificari titularii unui permis de conducere pentru cel putin una din categoriile C1, C1E, C si CE obtinute dupa data de 09 septembrie 2009.

In vederea sustinerii examenului pentru obtinerea CPI, candidatii se vor inscrie depunand in acest sens un dosar cuprinzand urmatoarele acte:

 1. cerere;
 2. actul de identitate, in copie;
 3. permisul de conducere, in copie;
 4. aviz medical si psihologic, in copie, necesar si ulterior in vederea angajarii.

Examinare

Examenul CPI este compus dintr-un examen teoretic si unul practic.

Examenul teoretic este format din doua probe:

 1. o proba cu durata de 2 ore care consta intr-un set de 100 intrebari cu 4 variante de raspuns din care una corecta;
 2. o proba cu durata de 2 ore care consta in 6 studii de caz.

Candidatul este considerat admis daca a raspuns corect la cel putin 70% din intrebari si a obtinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.

Candidatii declarati admisi la examenul teoretic vor putea sustine examenul practic care este format din urmatoarele probe:

 1. o proba cu durata de 60 de minute destinata evaluarii pregatirii cu privire la conducerea rationala bazata pe reguli de siguranta;
 2. o proba cu durata de minimum 30 de minute care vizeaza capacitate de a asigura incarcarea vehiculului, capacitatea de a preveni riscurile fizice, principiile ergonomice, etc.

Pentru a fi admisi la examenul de obtinere a CPI, candidatii trebuie sa fie declarati admisi atat la examenul teoretic, cat si la toate probele partiale ale examenului practic.

Observatie : Conducatorii auto care efectueaza transport de persoane si care isi dezvolta sau isi schimba activitate pentru a efectua transport de marfa si care detin un CPI nu trebuie sa mai parcurga partile comune ale celor doua tipuri de calificare initiala, ci doar partile specifice noii calificari, urmate de promovarea unui examen teoretic  format din 20 de intrebari. Acesti candidati vor sustine in schimb in totalitate probele examenului practic.

Calificare profesionala continua (CPC)


Acte necesare si conditii de inscriere

Vor sustine examenul in vederea obtinerii acestei calificari titularii unui permis de conducere pentru cel putin una din categoriile C1, C1E, C si CE obtinute inainte de  data de 09 septembrie 2009.

In vederea sustinerii examenului pentru obtinerea CPI, candidatii se vor inscrie depunand in acest sens un dosar cuprinzand urmatoarele acte:

 1. cerere;
 2. actul de identitate, in copie;
 3. permisul de conducere, in copie;
 4. aviz medical si psihologic, in copie, necesar si ulterior in vederea angajarii.

Examinare

Pot participa la examenul pentru obtinerea CPC doar candidatii care au urmat in totalitate cursurile de pregatire profesionala continua, in total 5 zile a cate 7 ore.

Examenul este format dintr-un set de 30 de intrebari tip grila , care trebuie rezolvate in 30 de minute.

Candidatul este considerat admis daca a raspuns corect la cel putin 70% din intrebari.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR) PENTRU


CPC/CPI MARFA

In vederea eliberarii certificatului de competenta profesionala, solicitantul depune la sediul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. urmatoarele documente:

 1. cerere;
 2. copia actului de identitate in termen de valabilitate;
 3. copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
 4. dovada achitarii tarifului de eliberare;
 5. 1 x fotografie tip legitimatie.